Топлоизолация от скеле

Монтаж на топлоизолация на 2 етажа от жилищна кооперация на улица Сирак Скитник.

Монтажа е направен с помощта на строително скеле.

Използваните материали са: NEOPOR-BASF 5 см. ,структурна мазилка на силикатна основа.