Топлоизолация на стена

Монтаж на топлоизолация в кв. Слатина.

Използвани материали: NEOPOR-BASF, дюбели 8x110 мм.

Бяла фиброва шакловка, стъклофибарна мрежа 160 гр.

PVC ъгли, бяла структорна мазилка. 

Монтажа е извършен от екип от алпинисти.