Външна топлоизолация на апартамент в кв. Люлин


Топлоизолациа на апартамент направена с NEOPOR-BASF. Монтажа е направен от алпинисти.